Rubén Sempere - La vida per l'objectiu (16 de marzo de 2016)