Jesús Morante Borrás: Els badalls de la fam (1932)