El Temps: El Camp d'Elx, meravella amagada del sud (2016)

Reportatge de Manuel Lillo aparegut en el diari català en línia El Temps el 30 d'agost de 2016; un recorregut lingüístic i sociocultural a través de les partides rurals i pedanies que componen el Camp d'Elx: "Elx viu envoltada del seu camp, constituït per un munt de pedanies que es complementen amb el "poble", nom afectiu que rep la ciutat d'Elx per part dels de "defora", gentilici que distingeix els del camp. Aquesta és la història de l'extrem sud, allà on el català roman intacte a escassos quilòmetres d'on acaba la seua presència".