Candidatures a representants pedanis, La Marina (2015)