Arquitectura

Antonio Serrano Peral. Planta primera i segona carrer Ample 6 (1936)

Descripción: 

Plànol de les plantes primera i segona destinat d’un edifici al carrer Ample 6. Projecte de l’arquitecte Antonio Serrano peral datat el 1936.

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1936
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Antonio Serrano Peral. Plànol planta baixa carrer Ample 6 (1936)

Descripción: 

Plànol de la planta baixa destinat destinat a botiga i habitatge d’un edifici al carrer Ample 6. Projecte de l’arquitecte Antonio Serrano peral datat el 1936.

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1936
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Antonio Serrano Peral. Edifici d’habitatges al carrer Ample núm. 6 (1936)

Descripción: 

Projecte de l’arquitecte Antonio Serrano Peral per a un edifici d’habitatges amb botiga.

 

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1936
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Terrassa del Casino al carrer Trinquet (devers el 1920)

Descripción: 

Terrassa del Casino al carrer Trinquet, sobre la antiga muralla medieval d’Elx en una fotogarfía realitzada devers el 1920.

Lugar: 
Elx
Fecha: 
devers 1920
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Escalinata Imperial de la Penya Madridista

Descripción: 

Dibuix de la escalinata imperial de la Penya Madridista, edifici projectat per l’arquitecte Santiago Pérez Aracil al carrer del Comte, actual carrer Pere Ibarra.

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1962
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Saló de les làmpades de la Penya Madridista

Descripción: 

Dibuix del salò de les làmpades de la Penya Madridista, edifici projectat per l’arquitecte Santiago Pérez Aracil al carrer del Comte, actual carrer Pere Ibarra.

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1962
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Portal al carrer Hospital (1977)

Descripción: 

Portal de la casa de pisos situada a la cantonada Glorieta-carrer Hospital, edifici construït el 1901.  

 

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1977
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Façana de ponent de la Glorieta (1979)

Descripción: 

Vista dels edificis que conformen el costat de ponent de la Glorieta. Els edificis situats a la dreta de la imatge han desaparegut.

 

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1979
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.

Edifici de la Coral Il.licitana. Façana al carrer Empedrat (1977)

Descripción: 

Façana posterior de l’edifici de la Coral Il.licitana que dona al carrer Empedrat. La reestructuració de l’edifici no ha conservat aquesta façana.

 

Lugar: 
Elx
Fecha: 
1977
Colección/Fuente: 
Jaén i Urban, Gaspar. “De les Clarisses al Salvador: migdia i llevant de la vila d’Elx, arquitectura i urbanisme”. (Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciuta d’Elx. Vol. 3), Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2012.
Suscribirse a Arquitectura